Verzamelingen


Voor de visuele uitwerking van zijn gedachtengoed doet de kunstenaar een beroep op zijn uitgebreide bestand aan objecten, boeken en prenten. De verzamelingen vormen een wezenlijk onderdeel van zijn artistieke activiteit. Ze bezitten een abstract aspect omdat hun uitgangspunt alomvattend en eindeloos is. Er ontbreekt wel altijd iets dat nog kan worden toegevoegd. Anderzijds is de verzamelactiviteit wel degelijk tastbare realiteit die onafgebroken wordt voortgezet los van tentoonstellingen. Centraal staat de wisselwerking tussen volkscultuur en intellectuele cultuur. Kritische kanttekeningen over kunst en architectuur drukken een utopisch verlangen uit naar een harmonische wereld, terwijl de alomtegenwoordige humor ons telkens met beide voeten terug op de grond plaatst. Alle onderdelen van de verzameling hebben zowel hun plaats binnen het werk van de kunstenaar als binnen de algemene cultuur. Vandaar hun dubbel belang. Wanneer de kunstenaar installaties opbouwt maakt hij voor de duur van de tentoonstelling gebruik van sommige items. Maar dezelfde voorwerpen kunnen evenzeer als autonome verzameling worden gepresenteerd, of als inventaris. Deze laatste legt de visie van de kunstenaar bloot en dient tevens als bron voor verdere studie. (Filip Luyckx)

Conceptueel kunstenaar en Waregems ereburger Johan Van Geluwe besliste in het voorjaar van 2012 om zijn volledige kunstcollectie en zijn eigen archief aan het Waregemse stadsarchief te schenken. Om deze kostbare en indrukwekkende verzameling kunstvoorwerpen op een verantwoorde manier op te kunnen slaan, heeft het stadsarchief een geheel nieuw depot ingericht.

Kunstenaar Johan Van Geluwe verzamelde doorheen zijn carrière de collectie ‘Museum of Museum’. Deze collectie bevat een reeks voorwerpen, schilderijen en andere objecten die deel uitmaakten van Van Geluwes conceptionele opstellingen. Er is zo een grote verzameling schilderijen met ‘wenende kinderen’ aanwezig, maar ook met ‘Fabiola’, het ‘Laatste Avondmaal’ en de ‘Mona Lisa’. Daarenboven bevat de collectie ook een reeks (alternatieve) reproducties van Dürer, Rubens, Van Eyck, Michelangelo, Rembrandt, Brueghel, enz. op hout, klei, print, borduursel, enz. De collectie werd aan het Stadsarchief van Waregem geschonken. Ook het archief van Van Geluwe behoorde tot deze schenking. Dit archief omvat gemeentelijke reglementen op bouwwerken (1907-1909), persberichten en documentatie in verband met Waregem, kunst, architectuur, stedenbouw en erfgoed. Ook kaartjes, aandenkens en folders van culturele evenementen te Waregem georganiseerd door Cultureel Trefpunt Vertikaal en Kelderteater Ter Doest (1960-1970) worden er bewaard. Tot slot bevat het archief persoonlijke documenten en briefwisseling van architect Jozef Van Geluwe (de vader van Johan), een reeks posters en affiches en diverse brochures en krantenknipsels.