Installaties


Dat medium sluit perfect aan bij de visie van de kunstenaar. De elementen staan ruimtelijk, vormelijk en inhoudelijk met elkaar in relatie. Elke installatie wordt aangepast aan de architectuur en de betekenis van de plek. Daaruit volgt dat de meeste installaties efemeer zijn. De onderdelen ontlenen hun betekenis overwegend aan de samenhang binnen het geheel, maar ze worden wel vaak gerecycleerd binnen de context van andere installaties. Ook duiken er sporadisch elementen op uit de verzamelingen, de mail art en de grafiek. De utopische ideeën van de kunstenaar worden hier voor korte tijd werkelijkheid wanneer de bezoeker de ruimte van de verbeelding effectief betreedt. In de instalaties komt de brede visie van AR(T)CHITECT Johan Van Geluwe tot zijn volste recht. (Filip Luyckx)

Elke instalatie is door de kunstenaar op schaal uitgetekend, gedocumenteerd via foto’s en Joke Decoopman is gevraagd om verschillende instalaties te filmen.