JOHAN VAN GELUWE

De naam van kunstenaar Johan Van Geluwe staat sinds de jaren zeventig van vorige eeuw synoniem voor ruim verspreide begrippen als “The Museums of Museums” en “Hofjes van Eden”. Als kunstenaar valt hij buiten alle bestaande categorieën. Zijn werk confronteert volkscultuur met museale verhevenheid, Vlaamse tradities met internationale perspectieven, kritische reflectie met aloude symbolen, kitsch met utopie. Deze brede activiteit snijdt langs vele kanten en spreekt een veelvoud van mensen aan. Maak kennis met een oeuvre dat perfect de tijdgeest van meerdere decennia illustreert maar tegelijk uniek is.

THE MUSEUM OF MUSEUMS

Sinds de jaren zeventig ontwikkelt Johan Van Geluwe een oeuvre dat buiten alle kunstcategorieën valt. Hij roept fictieve instituten in het leven zoals The Museum of Museums. De combinatie van globaal en lokaal denken loopt als een rode draad door zijn werk. Daarbij vermengt hij cultuursymbolen met zowel kitsch als avant-garde, en utopie met realiteit. Tegenover de macht van het instituut en de commercialisering van kunst stelt hij een kritische blik gericht op kwaliteit en publieke verantwoordelijkheid. De kunstenaar ontsnapt aan de conventies door zijn toevlucht te zoeken in relativerende ironie en in grensgebieden van de kunst, zoals architectuur, geschiedenis en volkscultuur. Die veelzijdigheid komt tot uiting in verschillende media: installaties, verzamelingen, dia’s, grafiek en woordspelingen. Zijn visie resulteert in een heel eigen beeldtaal die veel thema’s aanraakt maar nergens anders thuishoort dan in The Museum of Museums. (Filip Luyckx)

 1. Wat zou het grootste ongeluk zijn dat u
  zou overkomen?
      Het bewust-zijn verliezen
      niet meer ademen
 2. Waar zou U het liefst willen wonen?
      In Utopia, Atlantis …
      My castle is my home !
      Hier, op aarde, en op alle
      andere plaatsen
 3. Wat is voor U het volkomen geluk hier op
  aarde?
      BEWUST-ZIJN
 4. Voor welke misstappen kunt U het meest
  begrip opbrengen?
      Die bij valavond, in het donker, of
      bij mist
 5. Wie is uw lievelingsheld in de literatuur?
      Calliope
 6. Voor welk personage uit de geschiedenis
  heeft U het meest bewondering?
      Voor alle emanciperende personages
 7. Voor welke vrouwen uit heden en verleden
  koestert U de grootste bewondering?
      Voor suffragettes, dolle *
      *mia’s, femmes fatales
 8. Wie is uw lievelingschilder?
      De Vlaamse Primitief, de
      Belgische naief, de
      Europese minimalist
 9. Wie is uw lievelingskomponist?
      De Toon-dichter
 10. Welke eigenschappen kunt U in een
  man het meest waarderen?
      Zijn mannelijkheid
 11. Welke eigenschappen kunt U in een
  vrouw het meest waarderen?
      Haar vrouwelijkheid
 12. Welke deugd schat U het hoogst?
      De cardinale deugd
 13. Wat doet u het liefst?
      Dromen en ademen
 14. Wie had U willen zijn?
      ———————-
 15. Wat is uw belangrijkste karakteristiek?
      Die van Karakterdansers
 16. Wat waardeert U het meest bij uw vrienden?
      Vriendschap
 17. Wat is uw grootste karakterfout?
      Geen karakter hebben
 18. Wat is uw droom van geluk?
      Gelukkig dromen
 19. Hoe zou U het liefst willen zijn?
      Aan mezelf heb ik genoeg
 20. Wat is uw lievelingskleur?
      De regenboog
 21. Wat is uw lievelingsbloem?
      De klaproos.“In Flanders
      fields the poppies blow; …
 22. Wat is uw lievelingsvogel?
      Flamanco, de struisvogel,
      de vlaamse gaai, de koekoek
 23. Wie is uw lievelingsschrijver?
      alle calligrafen
 24. Wie is uw lievelingsdichter?
      Erato
 25. Wie zijn voor U de helden van-
  daag?
      de helden-dichters
 26. Welke namen hoort U het liefst?
      Alle voornamen en
      pseudoniemen
 27. Wat verafschuwt U het meest?
      schijnheiligen, preten-
      tie, opportunisme, …
 28. Welke historische personage vindt U het
  meest verachterlijk?
      Verdrukkers, conquistadors, en
      inquisiteurs, …
 29. Voor welke militaire prestatie uit de
  geschiedenis heeft U het meest bewon-
  dering?
      Voor het paard van Troje
 30. Wat was, volgens U, de belangrijkste
  omwenteling of hervorming in de
  geschiedenis?
      De Hervorming
 31. Welke talenten zou U het liefst bezitten?
      Helderziendheid
 32. Hoe zou U het liefst sterven?
      Sinusiaal
 33. Hoe luidt uw devies?
      Eendracht breekt macht !